Deze online enquête over de noden van patiënten met chronische zorg werd ontwikkeld binnen het project “Manage Care”. Het doel van dit project is om een nieuw model voor chronische zorg te creëren. Dit nieuwe model zal gebaseerd zijn op de noden van patiënten binnen de EU. De resultaten zullen gebruikt worden om het beleid rond de toenemende nood aan chronische zorg aan te passen. Het project werd gefinancierd door de Europese Unie.

Waarom hebben we uw hulp nodig?

“Manage care” is een Europees onderzoek naar de specifieke noden van mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes. Het doel is om de zorg voor deze mensen te verbeteren. Het project heeft 13 deelgebieden gevonden waarbinnen de noden van patiënten met diabetes zich bevinden. Het is echter niet duidelijk welke deelgebieden het belangrijkste zijn voor u en welke deelgebieden minder belangrijk zijn voor u inzake het beleid rond chronische zorg. Zou u nog deelgebieden toevoegen?

Hoe kan u ons helpen

U kan helpen door de gegeven deelgebieden te ordenen in volgorde van belang zoals u dit ziet. U kan ook deelgebieden toevoegen. U kan de enquête starten door op de groene knop te klikken.

mc