Η διαδικτυακή έρευνα για τις ανάγκες των ασθενών με χρόνια προβλήματα υγείας αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Manage Care”. Ο στόχος του προγράμματος Manage Care είναι να παράσχει ένα νέο μοντέλο αντιμετώπισης των χρόνιων νοσημάτων, βασισμένο στις ανάγκες των ασθενών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αποτελέσματα θα διαφωτίσουν τα κέντρα λήψης αποφάσεων ως προς τη βελτίωση της περίθαλψης του αυξανόμενου αριθμού ατόμων με χρόνιες παθήσεις. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γιατί χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας

Το Manage Care είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, που μελετά τις συγκεκριμένες ανάγκες των ασθενών με διαβήτη για τη βελτίωση της αντιμετώπισης της νόσου τους. Το πρόγραμμα έχει ήδη εντοπίσει 13 παραμέτρους, που αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες των ασθενών για τη χρόνια περίθαλψη του διαβήτη. Παρ’ όλα αυτά, το ερώτημα είναι, ποιες από αυτές είναι οι πιο σημαντικές για εσάς και ποιες είναι ήσσονος σημασίας, ως προς τη βελτίωση της χρόνιας αντιμετώπισης της νόσου; Θα προσθέτατε κάποια επιπλέον παράμετρο.

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε

Μπορείτε να μας βοηθήσετε ταξινομώντας τις 13 προτεινόμενες παραμέτρους που απαιτούνται στη χρόνια περίθαλψη. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε επιπλέον παραμέτρους. Παρακαλούμε, ξεκινήστε την αξιολόγηση πατώντας το πράσινο κουμπί.

mc